Pracownia RTG

Badanie radiologiczne, nazywane potocznie prześwietleniem, jest to nieinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w danej części ciała. W stomatologii najczęściej wykonujemy RTG pojedynczego zęba tzw. punktowe oraz RTG pantomograficzna ukazujące wszystkie zęby oraz otaczające je struktury.

W stomatologii, przy pomocy zdjęć rentgenowskich, oceniana jest skuteczność leczenia, zwłaszcza kanałowego (endodontycznego). W wielu przypadkach szybka analiza zdjęcia rtg pozwala na właściwą ocenę sytuacji i pomaga w podjęciu ostatecznej decyzji co do sposobu leczenia.

Badanie radiologiczne jest krótkie, bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Dawki promieniowania, jakie pacjent otrzymuje podczas badania, nie są szkodliwe dla jego zdrowia. Niemniej jednak, podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich zaleca się ochronę narządów rozrodczych. W tym celu stosujemy specjalne fartuchy z ołowiu. Badań radiologicznych powinny unikać kobiety w ciąży, gdyż promieniowanie może niekorzystnie wpłynąć na rozwijający się płód.
W naszym gabinecie można wykonać zdjęcie RVG punktowe oraz pantomograficzne. Na życzenie pacjenta możemy nagrać obraz na płytę CD lub przesłać plik za pomocą e-maila. Nie wymagamy skierowania z zewnątrz.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Potrzebujesz
zdjęcie RTG zębów?

Zawsze przyjmujemy nowych pacjentów!

Wierzymy, że zapewniamy najlepszą możliwą opiekę wszystkim naszym pacjentom.